Budúcnosť je teraz

Salve Finance, a.s. je najväčšia slovenská nezávislá spoločnosť poskytujúca sprostredkovanie finančných produktov a služieb. Salve Finance je špecialista na finančné zabezpečenie detí a rodiny, zabezpečenie dôchodku, bezpečné a výhodné vytváranie a zhodnocovanie úspor, zabezpečenie a skvalitnenie bývania a ochranu majetku pred rôznymi rizikami.

Systém práce Salve Finance je založený na neustálej odbornej analýze finančného trhu a produktov finančných inštitúcií a audite potrieb každého klienta. Naši spolupracovníci pripravujú pre klientov individuálne návrhy riešenia a vyberajú pre klientov tie správne produkty pre naplnenie ich cieľov.

Spoločnosť Salve Finance bola založená v roku 1996 ako člen kapitálovo silnej európskej finančnej skupiny Salve Group London. Salve Finance pôsobí dnes v krajinách strednej a východnej Európy, vďaka čomu má prístup k najlepším finančným produktom a riešeniam. Pri výbere partnerských finančných inštitúcií využívame medzinárodné skúsenosti, čo umožňuje pre klientov ako i spolupracovníkov priniesť nadštandardné výhody a služby.

SalveFinance

Salve Finance v médiách

V televízií

TV 11.5.2012, Mať svoju Keňu, Peter Krištofovič
TV 19.10.2011, Hospodárske noviny, Reklamná kampaň
TV 28.2.2011, TV JOJ, Exclusiv

V odbornej tlači

PDF
6.2.2013 Hospodárske noviny
PDF
23.1.2013 The Vision - mesačník osobnostného a profesného rozvoja